Therapie

Er zijn veel verschillende soorten therapie.
Dit is wat ik jou kan aanbieden.

Supervisie

Tijdens een supervisiegesprek leer je als professional of student reflecteren op het eigen handelen en denken binnen werkervaringen. Op die manier leer je beter in contact staan met je eigen interne processen en  kan je daardoor ook beter in relatie staan met je doelgroep, collegae of leidinggevenden.

De supervisie die ik aanbied is generiek van aard, wat wil zeggen dat elke tak van arbeid welkom is! De focus ligt namelijk niet zo zeer op het inhoudelijk perfect uitvoeren van de werkzaamheden, maar op de manier waarop dit wordt gedaan door jou als individu of organisatie in zijn geheel.

Veelvoorkomende thema’s binnen supervisie kunnen zijn:

  • Hoe ga ik om met mijn eigen kwaliteiten en valkuilen
  • Wat is mijn plek binnen de organisatiestructuur en wat zijn mijn verantwoordelijkheden en beperkingen daarin
  • Hoe verhoud ik me tot mijn werkzaamheden
  • Hoe relateer ik me tot anderen
  • Hoe faciliteer ik als leidinggevende een aangename werksfeer en mag ik tegelijkertijd eisen stellen aan de werkzaamheden

Mooie vragen om uit te zoeken samen met een deskundig supervisor! weet dat wanneer je voor supervisie kiest, je kiest voor een diepte investering in je leven als professional!